Eines personals

Biblioteca

Magatzem de material bibliografic propi i aliè sobre programari lliure
CPL News - El butlletí
Projectes
Projectes de la CPL
Retalls de premsa
Retalls de premsa sobre activitats de la CPL
Presentacions
Links importants
Apuntadors a webs amb material interessant sobre programari lliure: migració, directives, estudis, etc.
Elements d'imatge
Elements d'imatge de la cpl. Per a ésser usats on convingui.
Cursos
Material dels cursos impartits per la CPL
Subvencions
Documents presentats per demanar subvencions i ajuts
Dynamic mixed duopoly: A model motivated by Linux vs. Windows
This paper analyzes a dynamic mixed duopoly in which a profit-maximizing competitor interacts with a competitor that prices at zero (or marginal cost), with the cumulation of output affecting their relative positions over time. The modeling effort is motivated by interactions between Linux, an open-source operating system, and Microsoft's Windows in the computer server segment, and consequently emphasizes demand-side learning effects that generate dynamic scale economies (or network externalities). Analytical characterizations of the equilibrium under such conditions are offered, and some comparative static and welfare effects are examined.
Competition between open-source and proprietary software: the (La)TeX case study
The paper examines competition between two development models, proprietary and open-source (``OS''). It first defines and compares those two models and then analyzes the influence the development of one type of software has on the development of the other. The paper is based on the (La)TeX case study. In that case study, the features, users, and patterns in the development of the (La)TeX software were compared to its proprietary equivalents. The models that are presented in this paper describe some aspects of the strategic interactions between proprietary and open-source software. The paper shows that they cannot be analyzed independently; the decisions of one class of agents (OSS developers) are affected by those of the other class of agents (private entrepreneurs).
Guies de migració
Fitxer PDF documentReportatge sobre LinKat a la revista Todo Linux
Plone Solutions. Manifest del 10%
Aportació del 10% del temps dels empleats de Plone Solutions a Plone.org
Material promocional
Material de lliure ús per fer promoció de la CPL
Fitxer PDF documentJornada: Treballar amb codi obert a l’Administració pública
Jornada organitzada per LOCALRET i la Universitat de Girona
El texto de la intervención de Exgae en el Foro para una Europa Creativa en el marco de la presidencia checa
Fitxer PDF documentNORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL A LA UPC
Acord 137/2008 del Consell de Govern
Fitxer PDF documentEsto no es una crisis es un cambio histórico, de Don Tapscott,
FitxerProgramari lliure versus programari propietari
Links a informació
Fitxer C source codeComentaris a l'externalització del correu UPC