Eines personals

cpln-15

CPL Noticiari 15 - 4 d'octubre de 2007 - Època II

Benvinguts a la 15a edició del CPLN, època II, la publicació periòdica de la comunitat de la Càtedra de Programari Lliure de la UPC.

 1. Entrevista amb el nou coordinador del Consell tècnic de les TIC

  La CPL va anar a visitar a Víctor Huerta, coordinador del Consell tècnic de les TIC de la UPC. A banda del trencament de gel, en l'entrevista vàrem parlar de:

  • El pla pel programari lliure en que la CPL està treballant i en que el segment TIC de la UPC hi té un paper important.

  • Un dels objectius de la nova direcció TIC: la reactivació de l'activitat comunitària dels TIC's de la UPC. En aquest apartat és important la creació del consell tècnic de les TIC. Aquest consell estarà format pels caps d'àrea informàtica, UPCnet, el coordinador del consell tècnic de les TIC, el vicerrector TIC, biblioteques i la CPL. (Vegeu la notícia sobre la seva presentació més endavant).

  • També ens va presentar l'Espai TIC. Una mena de col·laboratiu que ha d'ajudar a fomentar el treball en equip. Totes les persones de l'àmbit informàtic de la UPC hi haurien de tenir accés. Malhauradament, però, la informació que conté no és pública.

   La sensació que vàrem recollir va ser una mica agredolça. Per un cantó les intencions explícites són lloables i coincideixen en part amb les nostres. Per altra banda no ens va semblar que el camí que s'albirava fos el més apropiat. Però de totes maneres cal deixar els cent dies reglamentaris de confiança ...

 2. El devenir d'Atenea

  La gestió i promoció d'Atenea depèn de l'ICE. HI ha una Comissió Tècnica Atenea, formada per l'ICE, el Servei de Biblioteques, el Servei de Comunicació institucional, UPCnet, la Unitat Prisma, en Marc Alier i la CPL. L'ICE recull les peticions del professorat i el personal d'administració i serveix de noves funcionalitats, propostes i problemes a resoldre per les properes versions d'ATENEA. La comissió ajuda a decidir quines son les millores a incorporar en les properes versions. L'ICE encarrega a UPCnet la implementació d'aquestes noves funcionalitats i/o millores. UPCnet fa l'hostatjat de l'aplicació.

  Actualment Atenea està en funcionament a totes les escoles, ja no es un projecte ni un pilot, és el servei de e-learning de la UPC. Aquest servei depèn de l'ICE i s'ha de definir el suport que ha de tenir. Com ja hem dit, l'hostatjat i el manteniment de l'aplicació ja està definit, ara s'ha de definir el suport i qui el dóna, la formació als professors, i el suport a la creació de material docent utilitzant aquesta plataforma. També cal definir com s'integra l'experiència i coneixement de Moodle que tenen diferents professors de la UPC i que ara per ara no estan col·laborant d'aquest projecte.

 3. Inauguració d'una aula Sun a Vilanova

  Aquest estiu es va inaugurar l'Aula Sun a l'EPSEVG. Aquesta aula és una donació de Sun que va ser gestionada per la CPL. Cal recordar que aquesta donació és fruit del conveni de col·laboració que Sun manté amb la UPC en virtut del qual, entre altres, la UPC rep formació en tecnologia Sun i també una dotació d'aules informàtiques. Durant la passada legislatura universitària la gestió d'aquest conveni va passar a la CPL i, en aquest context, vàrem decidir repartir la dotació d'aules entre els centres UPC que imparteixen titulacions d'informàtica: EPSEVG i FIB. Atès que la darrera aula Sun s'havia instal·lat a la FIB, es va considerar just instal·lar la següent a l'EPSEVG.

  El conveni també inclou una dotació per a premiar un concurs de programació. Seguint amb la mateixa política, aquest concurs es va intentar organitzar-lo de manera que fos obert per a tots els estudiants d'informàtica de la UPC. Malhauradament, aquesta gestió no va arribar a bon port especialment per la oposició que en el seu moment va oferir la FIB a aquest model.

  Com es podia esperar, durant aquesta legislatura la gestió d'aquest conveni s'ha encomanat a la FIB ...

 4. Nou servei de recull de premsa de la UPC: nou fiasco

  La UPC ha renovat el servei del recull de premsa. Sàvia decisió atès que l'anterior versió del servei era notablement deficient. Malhauradament, però, la nova versió continua essent molt deficient. No cumpleix algunes de les pautes bàsiques per a aplicacions web i això en disminueix notablement la seva utilitat. En particular:

  • No és respectuosa amb el principi de "Un recurs, un URL". En particular, les notícies no tenen URL, els pdf's que els hi corresponen tampoc. D'aquesta manera, per exemple, és impossible referenciar una notícia del recull des d'una altre document.
  • No hi ha cap possibilitat de sindicar-se a les noticies (p. ex. via RSS), la qual cosa fa el recull molt menys interessant de cara als usuaris.

  Queda dit...

 5. Presentació del consell Tècnic de les TIC de la UPC

  En el consell de directors de centres i departament del 6 de juny es va presentar el Consell Tècnic de les TIC de la UPC. Aquest consell és una agrupació de persones de l'àmbit TIC de la UPC que assessoren i donen suport al Vicerectorat amb responsabilitats en l'àmbit TIC pel que fa a les línies estratègiques relacionades amb la informàtica i les comunicacions de la UPC. El coordinador d'aquest consell es en Victor Huerta.

  Composició del consell:

  • Vicerector amb responsabilitats en l'àmbit TIC
  • El Coordinador del consell
  • El cap de la oficina de Sistemes d'Informació
  • ELs Caps de les àrees de Serevi Informàtic
  • El responsables dels serveis informàtics del Servei de Biblioteques i Documentació
  • El director general i els coordinadors d'UPCnet
  • La responsable de la Càtedra de Programari Lliure

  Aquest consell té la funció d'elaborar el catàleg dels serveis TIC de la UPC. En aquest consell s'introduiran les bases del pla director del programri lliure que ja vàrem comentar en el noticiari cpln-14

 1. Sintetitzador de veu per la LinKat.

  El projecte per a la síntesi de veu en català va caminant a bon ritme. Durant aquest estiu s'ha dut a terme la selecció de locutors. En aquesta pàgina hi podreu trobar les mostres dels locutors que s'han usat per fer la tria.

  També s'han produït alguna documentació en què s'explica la configuració de l'analitzador lèxic de festival.

 2. Jornades de Programari Lliure

  Després de la ressaca de les darreres JPL a Girona, el comitè organitzador torna a treballar per a la propera edició. Ben aviat hi haurà notícies sobre la seu d'aquesta nova edició.

 1. Reunió amb el Vicerector Casanovas del juliol

  Comencem a treballar amb el pla director de les TI. En el cpln-14 vam parlar del pla director del programari lliure. Aquest pla defineix varies línees d'acció, de moment comencerem a treballar en dues linies:

  • Foment del programari lliure en els serveis TI. Aquesta línea d'acció la treballarem des del consell tècnic de les TIC. En la reunió del consell TIC del 21 de setembre, la CPL va presentar el pla director de les TIC i les accions de treball per aquesta linia.
  • Regulació de la propietat intel·lectual. Aquesta linia la començarem a treballar amb el CTT i el programa INNOVA. L'objectiu és analitzar el marc legislatiu de la UPC des del punt de vista del programari lliure.
 2. Reunió amb Eduard Pelegri de SUN

  Tal i com vàrem anunciar en el seu moment, l'Eduard Pelegrí, enginyer de Sun va visitar-nos per explicar-nos aspectes interns de Sun en la gestió de projectes de programari lliure. La xerrada va ser extremadament interessant. Podeu llegir-ne un resumet fet per l'Eulàlia.

 3. Projecte CAMPUS.

  EL dies 3, 4 i 5 d'octubre se celebraran les jornades de portes obertes del projecte Campus. Les jornades pretenen ser un punt de trobada amb gent que està treballant amb temes d'e-Learning. Hi ha disponible el programa.

 4. Inauguració del curs acadèmic.

  Discurs de Teresa Palahí Teresa Palahí, delegada territorial de l'ONCE a Catalunya, va fer la lliçó de la Inauguració del curs 2007-08 a la UPC, el 28/09/07. Va ser una lliçó molt interessant que posava de manifest la necessitat de dissenyar per a tothom i remarcava la dificultat que representa per alguns col·lectius el fet de que no es tinguin en compte les seves necessitats. En tot moment va remarcar la necessitat de treballar per la diversitat i la diversitat també contempla els discapacitats. Copio un paragraf del seu discurs que reflecteix l'esperit del mateix

  "El color de la pell i la forma del cos, el gènere, l’edat, la llengua, les habilitats intel·lectuals, sensorials i físiques, la cultura i les creences són aspectes que distingeixen milers de milions d’éssers humans. Aquesta diversitat reflecteix la nostra capacitat de fer front als canvis, per a adaptar-nos a diferents medis, transformar el món i desenvolupar estils de vida rics i originals".

  Teresa Palahí en tot moment va posar de manifest la necessitat d'introduir aquesta sensibilitat en els estudis universitaris tècnics. En un moment del discurs Teresa va dir que ella (és a dir els discapacitats) tindrà també dificultats si utilitza algunes aplicacions fetes amb programari lliure.

  Ens agradaria fer notar que les dificultats les tindrem en qualsevol programari dissenyat sense tenir en compte els aspectes d'accessibilitat, i tot i que és veritat que hi ha aplicacions lliures que no tenen en compte les recomanacions d'accessibilitat, la majoria dels dissenys en programari lliure son molt curosos amb la utilització d'estàndarts i també amb les recomanacions W3C_ca. La majoria de projectes lliures porten el distintiu W3C. No és just enganxar l'etiqueta de no accessible al programari lliure quan el problema és general i els passos que està fent en aquest sentint són molt importants. Cal tenir en compte que el programari lliure accessible representa l'única via per a que tothom qui ho necessita arribi a gaudir d'aquest servei.

 5. Canvi a la gestió d'infraestructures de la CPL

  El Ramon Navarro i l'Àlex Muntada van fer saber fa pocs dies la seva intenció de deixar de mantenir la infraestructura informàtica de la CPL. Volem enviar-els-hi des d'aquí un agraïment públic per la tasca altruista a que han fet durant tot aquest temps. També els encoratgem a seguir col·laborant amb la CPL en altres àmbits que ben segur sabran trobar. A causa d'aquests canvis estem repensant la forma de sostenir les infraestructures i ben aviat us en tornarem a parlar.


Aquest noticiari es distribueix per la llista catedra-noticiari i es formateja emprant ReST. Si voleu aportar notícies a aquest butlletí, feu-nos-les arribar directament. També podeu consultar els noticiaris en línia aquí http://www.cpl.upc.edu/cpl-news