Eines personals

Educació per a una societat de la informació sostenible

Conferència que en Marc Alier va donar a les VIII Jornades de Programari Lliure