Eines personals

Publicat Sméagol 2.00 i 2.01

Sméagol és un servei de gestió de reserves de recursos lliure, desenvolupat conjuntament entre diversos centres de càlcul de la UPC. La versió 2.00 és una reescriptura completa del servidor fent servir Catalyst (i sqlite com a motor de persistència), amb suport per a reserves recurrents segons l'estàndard iCalendar (RFC 5545). També incorpora una versió preliminar d'una nova API, més REST-compliant

Informació del projecte: Projecte, Blog, Descàrregues