Eines personals

L'experiència de gestió de lafarga.cpl

Recull les lliçons apreses gestionant lafarga.cpl, un col·laboratiu GForge suportat per la CPL.

La CPL ha estat al càrrec de l'explotació d'un sistema col·laboratiu GForge que era conegut com lafarga.cpl. Aquest sistema va nèixer de manera coetània amb el que explota la Generalitat de Catalunya amb idèntic nom (fruit de les casualitats!).

L'experiència que hem tingut a la CPL gestionant aquest site ens ha conduït a veure el següent:

  1. Que la majoria d'usuaris d'un col·laboratiu com aquest fan ús de molts pocs dels seus recursos i sovint es donen d'alta projectes per usar només un dels recursos (p. ex.: el gestor de llistes).
  2. Que el fet de presentar-se com un sistema integrat fa molt difícil la substiució d'un servei de GForge per un altre equivalent. Això fa que molts serveis siguin obsolets o poc pràctics (per exemple la gestió de tickets).
  3. Que el cost d'explotació d'aquest sistema és excessiu i que aquest sobrecost es deu a raons de caire estructural del producte GForge.

Per aquestes dues raons la CPL va decidir reorientar el servei que oferia cap a un servei més adequat a les demandes que hi ha. Aquest nou servei, que es continuarà coneixent lafarga.cpl, es basa en les següents premises:

  1. Que el cost d'explotació sigui mínim.
  2. Que s'ofereixin serveis desacoblats de manera que cada usuari pugui triar només aquells que necessita i que la implementació triada per a cada servei pugui ser la més interessant.
Sota aquestes premises es van identificar els serveis que eren més rellevants pels usuaris observant l'ús que feien de lafarga.cpl. Aquests serveis són els que han conduït a la nova estructura que es recull aquí i que, de manera resumida, són:
  1. Servei de difussió i distribució. És un servei destinat a publicitar els projectes i distribuïr el codi si és el cas. Bàsicament és un taulell d'anuncis on els que ofereixen i els que busquen tenen un punt de trobada.
  2. Servei de suport al desenvolupament. És un servei destinat a donar suport al desenvolupament d'aplicacions lliures.
  3. Servei de llistes de correu. Ofereix la principal eina de comunicació de les comunitats de desenvolupament: les llistes de correu.
Aquests tres serveis constitueixen la nova implementació de lafarga.cpl. Podeu trobar més informació en la secció de serveis del portal

.